Home

Guldkorn

Besöksmål i Strängnäs kommun

back Home

Besöksmål

back Home

Besöksmål

back Home

Besöksmål

back Home

Besöksmål

back Home

Besöksmål

back Home

Besöksmål

back Home

Besöksmål

Klosterruin, Fogdö 1

Klosterruin

Vackert belägen vid Strängnäsfjärden intill den gamla kungsgården Kungsberg ligger ruinen av nunneklostret som togs i bruk 1289.

Klostret tillhörde cistercienserordern. Klostret var mycket rikt och ägde en stor del av jordegendomarna på Fogdön. Det revs i samband med reformationen 1527.

Efter utgrävning och restaurering omkring 1960 hålls årligen vallfartsmässa i klosterkyrkan. Alldeles nedanför ruinen finns en härlig badplats.

back Home

Besöksmål

Pilgrimsleden, Fogdön 2

Pilgrimsleden

Leden erbjuder vandring i fantastiska omgivningar – en möjlighet att upptäckta Fogdöns kulturskatter och få tillfälle till andlig rekreation. Leden är numera sammanlänkad med Gyllenhjelmsleden som går ända till Eskilstuna. Leden är även populär för cyklister.
www.pilgrimsled.se

back Home

Besöksmål

Arsenalen 3

Arsenalen

Arsenalen är ett besöksmål för hela familjen. Den historiska spännvidden sträcker sig från den indelte soldatens liv och leverne till den nutida soldaten.

Fordonen ger besökaren möjlighet att fördjupa sig i hur tekniken banat väg genom vår historia och skapat både möjligheter och förödande avtryck i dåtid och samtid. www.arsenalen.se

back Home

Besöksmål

Morrarötallen 4

Morrarötallen

Morrarötallen är en av Sörmlands grövsta tallar med sina 3,93 meter i omkrets. Den är mer än 300 år gammal och blev fridlyst 1956. För att hitta till tallen åker man norrut på väg 55 och svänger av mot Morrarö.

back Home

Besöksmål

Gisslestenen, Aspö 5

Gisslestenen

Den här runstenen är ovanlig såtillvida att runorna är inskrivna direkt i berget. För att hitta stenen svänger man av vid Aspö kyrka.

back Home

Besöksmål

Kyrkor 6

Fogdö kyrka

Fogdö kyrka

Fogdö kyrka byggdes på medeltiden och innehåller träskulpturer från tiden. Under en kort tid levde nunnor i anslutning till kyrkan och det enda synliga spåret från den tiden är den igensatta porten på södra långväggen. Porten använde nunnorna för att ta sig till kyrkan.

Hitta hit

Aspö kyrka

Aspö kyrkas ursprungliga delar härstammar från slutet av 1100-talet. Sitt nuvarande utseende har den haft sedan 1600-talet. Bland inventarierna kan nämnas ett triumfkrucifix från 1400-talet och en rikt dekorerad predikstol från slutet av 1600-talet.

Hitta hit

Helgarö kyrka

Helgarö kyrka är av medeltida ursprung och tillbyggd vid flera tillfällen. Det nuvarande utseendet tillkom genom restaurering på 1880-talet. Kyrkans historia bär prägel av släkten Cruus på Edeby.

Hitta hit

Härads kyrka

Härads kyrkas äldsta delar härstammar från 1200-talet och det var då en betydligt mindre kyrka. Kyrkan är berömd för sin rikedom på medeltida altarskåp, medeltida dopfunt och triumfkrucifix, vilket var ovanligt för en svensk sockenkyrka.

Hitta hit

Vansö kyrka

Vansö kyrka är huvudsakligen från medeltiden. Kyrkan innehåller målningar från mitten av 1400-talet av Peter Målare eller hans skola,triumfkrucifix från 1200-talet och mycket mera.

Hitta hit
back Home

Besöksmål

Hornuddens trädgård7

Våren 2009 öppnade Hornuddens gårdsbutik och matsal. En dröm som realiserades och ett utmanande projekt. Hållbarheten har alltid stått i fokus och kretsloppstänket är ständigt närvarande.

Med anläggningen menar vi inte bara matsalen och butiken utan hela byggnaden med tillhörande växthus som värms med sjövärme. Det är en värmeväxlare som gör att värme kan tas från Mälaren till att värma upp kryddor och gäster.

Dessutom är separerande toaletter installerade, som leds vidare till det egna reningsverket där det omvandlas till sådant som kan användas som gödning. Det innebär även att alla som uträttar sina behov på Hornudden måste sitta ned, oavsett kön.

back Home

Besöksmål

Mälsåkers slott 1

Mälsåkersslott

Det ståtliga barockslottet har under många år genomgått ett försiktig restaurering. Visningarna för allmänheten koncentreras på hur man har gått tillväga under restaureringen men givetvis får man veta en hel del om människorna som har satt sin prägel på slottet. www.malsaker.nu

back Home

Besöksmål

Åsa gravfält 2

Åsa gravfält

Här finns en mängd fornlämningar från vikingatiden – runstenar, gravkullar och stensättningar. Den mest kända är skeppsättningen vid Åsa. Fältet är också känt för de fridlysta backsipporna som översvämmar marken under våren.

back Home

Besöksmål

Gula Industrihuset 3

Gula industrihuset

Här möts konstnärer, bageri, butiker, auktionermed mera i en härlig miljö. Ett nytt och kreativt sätt att använda en gammal fabrik.

back Home

Besöksmål

4Ytterselö, Överselö och Toresunds kyrkor

Ytterselö kyrka

Ytterselö

De äldsta delarna stammar från 1100-talet men gravkoret tillkom på 1700-talet och har anknytning till Mälsåkers slott och dess forna ägare.

Hitta hit

Överselö

Kyrkan är från tidig medeltid och innehåller välbevarade kalkmålningar från 1400-talet. Invid kyrkan finns även 6 runstenar.

Hitta hit

Toresund

Kyrkan från 1100-talet byggdes för att bli gravkyrka till Stureätten. www.svenskakyrkan.se/stallarholmen

Hitta hit

back Home

Besöksmål

Cykellederna 5

Cykellederna

Njut av naturen och övernatta på utvalda gårdar. Det finns fyra cykelleder som är 20-30 km långa samt en miniled på ca 4 km. Informationsmaterial finns att köpa på bl a turistbyråerna och bensinstationen i Stallarholmen. www.cykelgruppen.se

back Home

Besöksmål

Strängnäs Domkyrka 1

Domkyrkan

Den ståtliga domkyrkan daterar sig ända från 1200-talet. Altarskåpen och statyerna är praktfulla och vid kyrkans norra långsida sägs Gustav Vasa ha hållit sitt första tal som nyvald konung, den 6 juni 1523. www.svenskakyrkan.se/strangnas

back Home

Besöksmål

Grassagården 2

Grassagården

Den välbevarade borgargården överlevde den förödande stadsbranden 1871. Sommartid kan du avnjuta en kopp kaffe med dopp i den inhägnade trädgården. Gården är ett naturligtslut på den sommartid så populära dramatiserade stadsvandringen. www.strangnas.se

back Home

Besöksmål

Sveriges vackraste gata 4

Sveriges vackraste gata?

Bo Setterlind kallade Gyllenhjelmsgatan för Sverige vackraste gata. Gatan går från stadens centrum upp till domkyrkans mäktiga lejonport.

back Home

Besöksmål

Shopping 5

Shopping

I Strängnäs hittar du inte de stora affärskedjorna utan här är varje butik unik. Det finns bl.a ett stort urval av antikt och kuriosa.

back Home

Besöksmål

Utsiktsplatser6

Vy från långberget

Utsiktsplatser med strålande vyer över vatten och stad. Att ta sig upp till Ekotemplet kräver sin man men väl däruppe är det oslagbart. Långberget är ett härligt rekreationsområde med promenadstigar och utsiktspunkter liksom en servering.

Hitta till Ekotemplet

Hitta till Långberget

back Home

Besöksmål

7Västerviken med restauranger, båtliv och badplats

Västerviken

Njut av miljöerna längs med vattnet. Här finns restauranger, caféer, glasskiosker, båttrafik, grönområden och platser avsedda för underhållning.

back Home

Besöksmål

Multeum 8

Multeum

Kulturhuset Multeum ligger mitt i Strängnäs alldeles intill Västervikshamnen. Här kan du låna böcker, musik, filmer, tidskrifter. Här finns även turistbyrån.

Du kan titta på utställningar, träffa andra människor, släktforska, surfa på nätet eller fika på caféet. Program anordnas regelbundet.

För barnen finns Lilla Grassagården och ett trevligt barnbibliotek. www.strangnas.se

back Home

Besöksmål

Historien i Sörmland 9

Historien i Södermanland

Följ de röda flaggorna och lär dig om tro, religion och symboler. Skyltarna berättar om hur kyrka och stat format vårt svenska samhälle. Möt biskopar, prästänkor, söndagsskollärare och frälsningssoldater. Broschyr finns på turistbyrån.

Mer info

www.sormlandsmuseum.se

back Home

Besöksmål

Bruksmuseum 1

Bruksmuseet

Museets samlingar visar livet och utvecklingen i bruksorten. Det är starkt präglat av ortens stora företag som grundades redan på Gustav Vasas tid, Åkers styckebruk och Åkers krutbruk. www.akershembygd.se

back Home

Besöksmål

Åkers kyrka 2

Åkers kyrka

Kyrkan är från medeltiden och på 1500-talet tillkom de rikt utformade valven. Kyrkan äger många vackra textilier.

back Home

Besöksmål

Skottvångs gruvområde 3

Skottvång

Gruvan var i bruk från 1500-talet och ända fram till 1920. Idag är området en välbevarad gruvmiljö med gruvhål, pumpstock, lavtorn och ett antal byggnader. www.skottvangsgrufva.se

back Home

Besöksmål

4Naturområdet Åkers bergslag

Åkers bergslag

Det natursköna området söder om tätorten är populärt för friluftsliv. Där finns sjöar för fiske och bad, kanot- och vandringsleder samt ett välbevarat gruvområde, Skottvång.

Mer info

www.akersbergslag.net

www.sormlandsmuseum.se

http://www.osgf.se/

back Home

Besöksmål

5Sörmlandsleden / kanotleden

Kanotleden

Ledens vackraste partier passerar genom Åkers bergslag och är lättåtkomlig från flera ställen. Skärmskydd och eldstäder finns på strategiska platser. Läs mer om etapperna på www.sormlandsleden.se Från Åkers styckebruk utgår också kanotleden Åker – Vagnhärad.

back Home

Besöksmål

Gripsholms slott 1

Gripsholms slott

Den ståtliga Vasaborgen på sin holme i Mälaren är ett populärt besöksmål. Gustav Vasa lät bygga slottet på 1500-talet men det hade sin storhetstid på 1700-talet då Gustav III drog in i staden med hela sitt hov.

Under hans tid tillkom den unika och välbevarade teatern. Även inne i staden byggdes det för att ge plats åt allt hovfolk. www.gripsholmsslott.se

back Home

Besöksmål

Museijärnvägen 2

Museijärnvagen

De ångloksdragna vagnarna tuffar fram på den smalspåriga sträckan Mariefred – Taxinge Näsby under högsäsongen. De här turerna kan man kombinera på olika sätt med ångbåten Mariefred och Svealandsbanan till Stockholm, Stora och Lilla rundturen eller den populära Slott & Ånga-turen. www.oslj.nu

back Home

Besöksmål

S / S Mariefred 3

S/S Mariefred

Ångfartyget har trafikerat sträckan Stockholm- Mariefred sedan 1903 och den koleldade ångpannan driver båten tyst fram över Mälarens vatten. Att stå på kajen och titta när hon stävar in mot Mariefred är en upplevelse i sig. www.mariefred.info

back Home

Besöksmål

Callanderska gården 4

Callenderska gården

En välbärgad borgarfamiljs hem vid förra sekelskiftet. Idag är det hembygdsmuseum med en vacker trädgård fylld med blommor och örter, samt penselmuseum.

back Home

Besöksmål

Mariefreds kyrka 5

Mariefreds kyrka

Kyrkan i sin nuvarande skepnad stod klar 1701 och är en karaktäristisk byggnad från stormaktstiden.

Vissa kallar den för ”drottningarnas kyrka” eftersom de två änkedrottningarna Christina, gift med Karl IX, och Hedvig Eleonora, gift med Karl X, bidrog med medel för att bygga en kyrka på kullen vid Mälaren. www.svenskakyrkan.se/mariefred

back Home

Besöksmål

Kärnbo kyrkoruin 6

Kärnbo kyrkoruin

Kyrkan uppfördes vid 1100-talets slut men övergavs när den nya kyrkan stod färdig 1624.

Den kom att användas på nytt efter en brand i den nya kyrkan 1682 och fungerade åter som gudstjänstkyrka under några år innan den lämnades att förfalla.

Den konserverades på 1920-talet. Noterbart är en runsten från 1000-talet som är inmurad i vapenhusets vägg.

back Home

Besöksmål

Hjorthagen 7

Hjorthagen

Hjorthagen är ett naturreservat i anslutning till Gripsholms slott med en biologisk mångfaldav träd och många hjortar.

Här möter vi även Carl Michael Bellman en gång under högsommaren. www.gripsholmsslott.se

back Home

Besöksmål

Gripsholm – Nykvarn 8

Längs den gamla riksvägen finns sevärdheter, möjligheter till shopping och även restauranger och caféer.

back Home

Besöksmål

Stadskärnan 9

Den välbevarade stadskärnan erbjuder många små affärer, restauranger och caféer. Närheten till Mälaren, gästhamnen och ångbåtsbryggan bidrar till ett härligt folkliv under den varma årstiden. www.imariefred.nu