Home

Strängnäs

Stadsvandring (ca 1000m)


back Home

Strängnäs

back Home

Strängnäs

Ugglanspark 1

Ugglanspark

Börja din vandring i Ugglans Park, den vackra lilla parken mitt i staden.

back Home

Strängnäs

Hospitalsgatan 2

Hospitalgatan

Promenera längs Hospitalsgatan där det redan på 1300-talet låg ett "spetal", d.v.s sjukhus. Gatan följde då Mälarens dåvarande strandlinje, därav dess böjda form.

back Home

Strängnäs

Lillgatan 3

Lillgatan

Vandra vidare till Lillgatan. Här ser man hur Strängnäs såg ut innan den ödesdigra branden 1871.

Gatan är stensatt med kullersten. Stenarna i mittraden är större och låg tidigare upphöjda. På dessa s k ”borgmästarstenar” kunde man gå torrskodd även då allt avskräde kastades ut på gatan.

back Home

Strängnäs

Gyllenhjelmsgatan4

Gyllenhjelmsgatan

Gyllenhjelmsgatan har av poeten Bo Setterlind utnämnts till "Sveriges vackraste gata". Det är inte svårt att förstå varför!

back Home

Strängnäs

Konsistoriebyggnaden 5

Konsistoriebyggnaden

Konsistoriebyggnaden hyste tidigare Domkapitlet. Byggnaden uppfördes under 1300-talet och inrymde under medeltiden en katedralskola.

back Home

Strängnäs

Domkyrka 6

Domkyrkan

Strängnäs Domkyrka började byggas omkring 1250 men fick fram till medeltidens slut flera tillbyggnader i form av sidokapell och kor samt det mäktiga tornet. Bland kyrkans förnämsta sevärdheter är högkorets altarskåp.

back Home

Strängnäs

Lyktan 7

Lyktan

Längs Lektorsgatan ligger flera gamla och säregna byggnader. Lyktan är ett hus med anor från 1700-talet, och på tomten låg tidigare en biskopsgård.

back Home

Strängnäs

Paulinska huset 8

Paulinska

Paulinska huset är ursprungligen ett biskopshus uppkallat efter biskop Paulinus. 1624 grundade han ett tryckeri på denna gata och här trycktes också Sveriges första tidning som finns bevarad på Kungliga biblioteket i Stockholm.

back Home

Strängnäs

Biskopshuset 9

Biskopshuset

Biskopshuset uppfördes 1650 och är än idag bostad åt biskopen. Den ljusare delen av byggnaden utgör tiondeladan där biskopen förvarade den lön han fick in natura.

back Home

Strängnäs

Rektorsgården 10

Rektorsgården

Rektorsgården uppfördes 1745 och kallades tidigare Grubbska Huset.

back Home

Strängnäs

Gymnastikhuset 11

Gymnastikhuset

Gymnastikhuset är Sveriges första gymnastiksal, byggd 1852.

back Home

Strängnäs

Ponténska gården 12

Ponténska gården

Ponténska gården är från ca 1710. Den har fått sitt namn efter en lärare i medicin och naturhistoria, Jonas Pontén.

back Home

Strängnäs

Roggeborgen 13

Roggeborgen

Roggeborgen uppfördes under biskop Kort Rogges tid i Strängnäs (1479-1501). Ända fram till 1930-talet var byggnaden säte för Strängnäs Gymnasium. Rikssalen utgör husets förnämsta sevärdhet och förbinds traditionellt med valet av Gustav Vasa till Sveriges konung den 6 juni 1523.

I Roggeborgen, som är en sektion av Kungliga Biblioteket, finns sedan 1968 Roggebiblioteket. Som förvarar och vårdar det gamla Stifts- och läroverksbibliotekets samlingar.

Öppet endast efter överenskommelse.

back Home

Strängnäs

Djäknegården 14

Djäknegården

Djäknegården byggdes 1904 som gymnastiksal i stil med omkringliggande byggnader.

back Home

Strängnäs

Rådhuset 15

Rådhuset

Rådhuset uppfördes efter den stora stadsbranden 1871. Branden drabbade hela nordöstra staden. Idag är Rådhuset bostadshus.

back Home

Strängnäs

Klostret 16

Klostret

I detta område gömmer sig resterna av ett dominikanerkonvent från 1200-talet. Under reformationen revs klostret och byggnadsmaterialet återanvändes delvis vid utbyggnaden av Gripsholms slott.

back Home

Strängnäs

Kvarnen 17

Den första kvarnen som byggdes här på 1630-talet sköttes av Olov Kvarnmästare.

Kvarnen är av holländsk modell, byggd 1855, och den sjätte på samma plats.

back Home

Strängnäs

Grassagården 18

Grassagården

Grassagården är en kringbyggd borgarbondgård mitt inne i stadskärnan. Den är till sina äldsta delar från 1600-talet. Här finns ett trivsamt café som är öppet en stor del av året.