Home

Mariefred

Stadsvandring (ca 850m)


back Home

Mariefred

back Home

Mariefred

Sturestenen 1

Sturestenen

Börja Din vandring på Klostergatan nedanför kyrkan. Där står Sturestenen som restes 1905 till minne av Sten Sture d ä, ägare till Gripsholms gods som 1498 donerades till kartursianerorden och klostret Pax Mariae.

Klostret upphörde 1526 då Gustav Vasa tog Gripsholm som sin egendom. Staden fick sitt namn efter klostret – Mariefred.

back Home

Mariefred

Callenderska gården 2

Callenderska gården

På Kyrkogatan ligger Callanderska gården som är hembygdsmuseum. Gården donerades 1947 av konstnärinnan Sofia Nordwaeger, f. Callander.

Gårdens historia finns dokumenterad så långt tillbaka som till 1594. Huvudbyggnaden byggdes på 1740-talet av glasmästaren Slottman och flygelbyggnaden byggdes på 1780-talet av färgaren Löfving. Gården var färgargård från 1766.

back Home

Mariefred

Kyrkan 3

Mariefreds kyrka

Kyrkan byggdes 1624 men eldhärjades 1682. Efter restaurering togs den åter i bruk 1701.

back Home

Mariefred

Rådhuset4

Rådhuset

Följ Kyrkogatan upp mot Rådhustorget. Där ligger Rådhuset som byggdes 1784 av hovkirurgen Lars Grubb på initiativ av Gustav III. Huset är en timmerbyggnad i gustaviansk stil och innehåller bl.a ett populärt vigselrum. Idag finns bibliotek och turistbyrå i lokalerna.

back Home

Mariefred

Kungshuset 5

Kungshuset

Gå Kyrkogatan upp mot Kungshustorget.

Kungshuset byggdes av Gustav III för inkvartering av hovfolk. Sedan många år finns församlingsexpeditionen i huset liksom prästbostaden.

back Home

Mariefred

Kadetten 6

Kadetten

Kadetten byggdes på 1780-talet av kornetten Zidén som spekulerade i uthyrning till hovet. Huset har fungerat som hyreskasern och har även inrymt hantverkslokaler och tryckeri. 1982 restaurerades huset och blev bostadsrätter.

back Home

Mariefred

Kronobageriet 7

Kronobageriet

”Kronobageriet” var bageri under 1800-talets senare del men kan ha bageritraditioner från Gustav III:s tid.

back Home

Mariefred

Båtmansberget 8

Båtmansberget

Den lilla slingrande Bergsgatan där Båtmansberget ligger. Det är ett av stadens äldsta kvarter med flera hantverksgårdar. Platsen har fått namn efter fyra små båtsmansstugor som alla togs bort 1822.

back Home

Mariefred

Hantverksgården 9

Hantverksgården

Fortsätt Båtsmansgränd ner och gå till vänster in på Långgatan. Där finns en välbevarad hantverksgård i hörnet, där kakelugns- och krukmakare var verksamma under 1800-talet.

Gårdsinteriören med bostads- och hantverkshus är mycket välbevarad och är idag privatbostad.

back Home

Mariefred

Bellmanshuset 10

Bellmanshuset

Vid hörnet av Långgatan och Djurgårdsgatan ligger tre hus från 1780-talet. Bellmanshuset har en minnestavla på gaveln. På 1600-talet residerade borgmästaren i den dåvarande stadsgården. Huset har också varit hantverksgård och inrymt skrädderi, sadelmakeri och bageri.

back Home

Mariefred

Bryggargården 11

Bryggargården

Bryggargården byggdes 1783 av smeden, krögaren och riksdagsmannen Lars Järnström.

Smedjan upphörde på 1850-talet. Krog var det från 1780-talet och ända fram till 1975. Skylten är en kopia av ett 1600-talsemblem för öltillverkning.

back Home

Mariefred

1780-talshus 12

Ett 1780-talshus

1780-talshus med anor från före stadsbranden.

back Home

Mariefred

Stadspumpen 13

Stadspumpen

Gå Djurgårdsgatan vidare mot väster och korsa Munkhagsgatan så kommer du till Stadspumpen. Brunnen har anor från 1600-talet och vattnet hämtades här ända fram till 1924 då vattenledningen kom till.

Platsen var förr en träffpunkt och annonstavla. Pumpen är numera restaurerad. Hörnhuset är från 1980-talet.

back Home

Mariefred

Storgatan 14

Storgatan

Fortsätt Munkhagsgatan söderut mot Storgatan som är stadens affärsgata. I hörnet finns tre hus från 1700-talets slut. Husen utmed Storgatan är gamla handelsgårdar och några affärsinteriörer har kvar sin gamla prägel.

back Home

Mariefred

Apotekargården 15

Apotekargården

Vid Rådhustorget ligger Apotekargården. Namnet syftar på gårdens hundraåriga apotekstid (1787-1892).

Huset byggdes under andra delen av 1700-talet av familjen Ljungman som var knuten till slottsförvaltningen. 1986 restaurerades huset pietetsfullt och interiören går i gustaviansk stil. Gå till höger in på Långgatan mot söder så ser vi hörnhuset till vänster som var Mariefreds första skola.

back Home

Mariefred

Hus från 187716

Ett 1877-talshus

Strax kommer vi till ett hus som byggdes 1877 av den legendariske sjökaptenen Christoffer Söderström för nyinrättad Sparbank och sedermera systembutik.

Huset har räddats till eftervärlden genom en omfattande renovering 1987 då det iordningsställdes till krog. Numera är det privatbostad.

back Home

Mariefred

Hantverksgård 17

Hantverksgård

Söderut, mot Kyrkoplan hittar vi en hantverksgård som går ner mot Källargränd. Huset var garvargård med tradition från 1600-talet och är numera privatbostad.

back Home

Mariefred

Jugendhuset 18

Jugendhuset

Jugendhuset byggdes 1909 av köpmannen Fritz Lindell för bostadsändamål. Här har även under en tid bedrivits hotell och pensionat.

back Home

Mariefred

Gripsholms Värdshus 19

Gripsholms Värdshus

Gripsholms Värdshus har en gästgiverihistoria som sträcker sig under 400 år.

Under åren 1742-1777 tjänstgjorde byggnaden som strump- och stoffabrik men övrig tid har det varit värdshus.

1742 uppfördes huvudbyggnaderna av fabrikören Johan Berg Andersson.

Efter en omfattande om- och tillbyggnad återinvigdes värdshuset 1989.

Marken där värdshuset ligger är historisk eftersom här låg delar av kartusianerklostret.

Fortsätter man att följa stranden från värdshuset i östlig riktning passerar man Kölholmen med brygga för större båtar, bl a ångfartyget S/S Mariefred och hit går också ett stickspår för museijärnvägen med väntpaviljong.

Längre fram hittar vi det gamla varmbadhuset. På vänster sida ligger hantverksgårdar och skolbyggnaden från 1870-talet (numera använd för andra ändamål).